Græsslåning

Græsset på ubebyggede grunde skal være slået senest den 24. juni, så
parcellen fremtræder nyslået.
Er dette ikke tilfældet, vil grunden blive slået ved foreningens
foranstaltning for ejers regning og risiko. Pris kr. 450,00.
Græsslåning kan bestilles inden 15. juni ved henvendelse til formanden.