Afhentning af grenaffald

Grene:
Alle grundejere kan udlægge grenaffald i begrænset mængde op til 3 kubikmeter, langs vejsiden, i perioden uge 1 – 8.

Bunken skal være med rodenden i samme retning.

Der må ikke lægges træstubbe, rødder, hyben og haveaffald (græs).

Grenaffald vil blive fjernet fra vejene umiddelbart efter uge 8 af vor
entreprenør.

Beskæring af Beplantning:
Efter anmodning fra Lolland Kommune foreslår bestyrelsen
at grundejeren beskærer beplantningen, som vist på følgende anvisning fra kommunen:

Beskæring af buske og træer langs veje og stier